Tvrtka Legitterus razvila je skup tehnologija za daljinsko očitavanje brojila koje se sastoje od specijalne digitalne kamere u vodonepropusnom prozirnom kućištu, uređaja za prijenos podataka te centralne procesne jedinice kojasoftverski obrađuje očitane podatke i prevodi ih u formatprikladan za daljnju digitalnu obradu.

Uređaj omogućuje daljinsko i automatizirano očitavanjerazličitih alfanumeričkih podataka s pokazivača narazličitim vrstama uređaja, vodomjera, plinomjera,mjerila utroška oplinske i električne energije. Načinomočitanja i procesiranja podataka omogućava osim samog preuzimanja podataka o potrošnji odnosno stan ju očitanja, prijenos vizualne informacije u obliku slike očitanja čime je omogućeno dokumentiranje početnog i završnog stanja u periodu očitavanja koje se može koristiti kao dokaz vrijednosti očitanja i prilog ispostavljenom računu, kao i za vizualni komparativni nadzor očitanja bez potrebe izlaska na mjesto očitanja.