Legitterus DALJINSKO OČITANJE PLINOMJERA

Omogućuje daljinsko i automatizirano očitanje različitih alfanumeričkih podataka s pokazivača na različitim vrstama brojila. Sustav je baziran na prijenosu vizualne informacije u obliku slike očitanja. Vizualna informacija se može koristiti kao dokaz vrijednosti očitanja.

Nadzor

Vizualna informacija se može koristiti kao dokaz vrijednosti očitanja i prilog ispostavljenom računu, kao i za vizualni komparativni nadzor očitanja bez potrebe izlaska na mjesto očitanja. Dobivena vizualna informacija se kriptira u čitaču, te
tuneliranjem kroz javnu mrežu (GPRS) prosljeđuje serveru gdje se obrađuje i pretvara u potreban digitalni podatak ogodan za potrebe kalkulacije, nadzora i sl..

brojilo

Moduli

Moduli sustava Legitterus DALJINSKO OČITANJE PLINOMJERA redovno su u pasivnom modu (stand by), a potrebni podatak šalju samo po zahtjevu koji dobiju od servera.

Sustav Legitterus DALJINSKO OČITANJE PLINOMJERA osmišljen je ciljem osiguranja sigurnosti i točnosti očitanja (ako sustav ne pošalje sliku brojila, očitanja nema, te se nepotpuno očitanje registrira kao greška i provjerava se razlog iste i to kroz provjeru sustava veze, softverski i na terenu), a također i maksimalno mogućoj zaštiti od manipuliranja podatcima očitanja (smetnja na vezama, zlonamjerni upad u sustav i sl.)

Komunikacija

Sustav Legitterus DALJINSKO OČITANJE PLINOMJERA sasvojom dvosmjernom komunikacijom i modularnim konceptom omogućava i nadzor nad curenjem plina putem detektora za plin. Uvođenjem Legitterus sustava nadzora moguće je ne samo detektirati curenje plina već onemogućiti curenje kroz funkciju automatskog zatvaranja dotoka pomoću elekromagnetskog ventila, pri čemu aplikativni sustav generira alarmnu poruku korisniku i distributeru. Sustav Legitterus DALJINSKO OČITANJE PLINOMJERA pruža i mogućnost daljinskog zatvaranja elektromagnetskog ventila i time prekida dobave plina korisniku, sukladno potrebama distributera.

Legitterus DALJINSKO OČITANJE PLINOMJERA omogućuje daljinsko i automatizirano očitanje različitih alfanumeričkih podataka s pokazivača na različitim vrstama brojila.

Sustav Legitterus DALJINSKO OČITANJE PLINOMJERA baziran je na prijenosu vizualne informacije u obliku brojiloslike očitanja. Vizualna informacija se može koristiti kao
dokaz vrijednosti očitanja i prilog ispostavljenom računu, kao i za vizualni komparativni nadzor očitanja bez potrebe izlaska na mjesto očitanja. Dobivena vizualna informacija se kriptira u čitaču, te tuneliranjem kroz javnu mrežu (GPRS) prosljeđuje serveru gdje se obrađuje i pretvara u potreban digitalni podatak pogodan za potrebe
kalkulacije, nadzora i sl.

Moduli sustava Legitterus DALJINSKO OČITANJE PLINOMJERA redovno su u pasivnom modu (stand by), a potrebni podatak šalju samo po zahtjevu koji dobiju od servera.

02Sustav Legitterus DALJINSKO OČITANJE PLINOMJERA osmišljen je ciljem osiguranja sigurnosti i točnosti očitanja (ako sustav ne pošalje sliku brojila, očitanja nema, te se nepotpuno očitanje registrira kao greška i provjerava se razlog iste i to kroz provjeru sustava veze, softverski i na terenu), a također i maksimalno mogućoj zaštiti od manipuliranja podatcima očitanja (smetnja na vezama, zlonamjerni upad u sustav i sl.)

Sustav Legitterus DALJINSKO OČITANJE PLINOMJERA sasvojom dvosmjernom komunikacijom i modularnim konceptom omogućava i nadzor nad curenjem plina putem detektora za plin. Uvođenjem Legitterus sustava nadzora moguće je ne samo detektirati curenje plina već onemogućiti curenje kroz funkciju automatskog zatvaranja dotoka pomoću elekromagnetskog ventila, pri čemu aplikativni sustav generira alarmnu poruku korisniku i distributeru. Sustav Legitterus DALJINSKO OČITANJE PLINOMJERA pruža i mogućnost daljinskog zatvaranja elektromagnetskog ventila i time prekida dobave plina korisniku, sukladno potrebama distributera.

Sustav Legitterus osim za DALJINSKO OČITANJE PLINOMJERA razvijen je i za daljinsko očitanje vodomjera, raznih manometara, pokazivača nivoa i sl., odnosno primjenjiv je na svakom mjestu gdje je već ugrađen analogni brojač ili pokazivač (mehanički ili neki drugi)

Čitač plinomjera Legitterus periferni je modul koji splin01luži za očitanje brojila. Kućište modula je načinjeno od prozirne plastike u koje je smještene specijalne digitalne

kamere s pripadajućom elektronikom. Čitač plinomjera Legitterus koncipiran je na način da ne ometa mogućnost izravnog vizualnog očitanja brojila. Svi moduli sustava Legitterus DALJINSKO OČITANJE PLINOMJERA i sve konekcije modula izrađeni su u standardu IP68. Sustava Legitterus DALJINSKO OČITANJE PLINOMJERA omogućava precizno i brzo očitavanje stanja brojila bez obzira na uvjete rada koji vladaju oko nadziranog brojila (mrak, zagađena atmosfera, dim, temperatura) i lokaciju (smještaj, udaljenost, fizička nepristupačnost…).

Ostale mogućnosti sustava Legitterus Sustav Legitterus koncipiran je na način pružanja (ovisno o želji korisnika) i niza dodatnih  mogućnosti.

Modularni princip sustava Legitterus omogućava, osim spajanja više Čitača Legitterus na jednu Centralnu 03jedinicu Legitterus i spajanje u sustav drugih perifernih jedinica:

  •  Daljinski kontroliranih elektičnihzapora (ventila)
  • Raznih daljinski kontroliranih električnih aktuatora i senzora

Za ugradnju uređaja Legitterus DALJINSKO OČITANJE PLINOMJERA nije potrebna zamjena postojećeg plinomjera, već se  građuje na postojeći plinomjer, bez utjecaja na njegovu funkciju, te omogućava korištenje plinomjera koji već posjeduje tipsko odobrenje nadležne mjeriteljske institucije, bez narušavanja integriteta plinomjera čime se ne gubi valjanost tipskog odobrenja.
Ugradnja uređaja Legitterus DALJINSKO OČITANJE PLINOMJERA ne ometa vizualni nadzor plinomjera, te je i dalje moguće vizualno očitanje.

Sustav Legitterus  DALJINSKO OČITANJE PLINOMJERA pruža korisniku kompletnu uslugu očitanja i monitoringa bez potrebe za ugradnjom novih plinomjera, kupnjom softvera za obradu podataka, kao ni plaćanje licenci.

Sustav Legitterus DALJINSKO OČITANJE PLINOMJERA omogućava kvalitetno gospodarenje i planiranje sustava oskrbe baziranog na sakupljanju, obradi i analizi podataka. Samo statistički podaci nisu dovoljno dobar indikator, za donošenje kvalitetnih odluka potreban je sustav dinamičkog praćenja opskrbnog sustava koje se bazira na praćenju u realnom vremenu (dnevna ili dnevna/noćna potrošnja). Uz prikupljanje podataka u realnom vremenu, analiza dobivenih podataka vodi ka identificiranju anomalija u održavanju, što uključuje i praćenje troškova. S druge strane, takvi podaci, uz integraciju sa GIS sustavom, također omogućuju kvalitetno upravljanje te planiranje razvoja opskrbnog sustava.

plin044

graph

Sustav Legitterus DALJINSKO OČITANJE PLINOMJERA koncipiran je za aplikativno praćenje potrošnje u plinoopskrbnom sustavu u realnom vremenu. Potrošnja se može pratiti pojedinačno ili u unaprijed definiranom mjernom području i prikazuju u numeričkom i grafičkom obliku.

Legitterus sustav DALJINSKO OČITANJE PLINOMJERA koncipiran je modularno.
Osnovu sustava Legitterus DALJINSKO OČITANJE PLINOMJERA čine dva osnovna modula:

  • Upravljačke jedinica Legitterus
  • Čitač plinomjera Legitterus

Upravljačka jedinica Legitterus
Upravljačka jedinica Legitterus modul namjenjen je povezivanju, upravljanju i napajanju perifernih modula, te pOptic meter.2143rijemu i slanju podataka. Periferni moduli se na
Upravljačku jedinicu Legitterus spajaju u seriju pomoću kabela. Upravljačka jedinica Legitterus omogućava dvosmjernu komunikaciju sustava i svaka posjeduje svoju IP adresu. Napajanje Upravljačke jedinice Legitterus i preko iste perifernih modula, izvedeno je pomoću solarnih panela, posebnih baterija ili kombinacijom. Način napajanja i njegovo dimenzioniranje određuje se ovisno od uvjeta u kojima modul mora raditi, broju i vrsti perifernih modula i koncipirano je za postizanje autonomije rada u periodu amortizacije modula (cca 5 godina).

Koljevka 2Napajanje Upravljačke jedinice Legitterus i preko iste perifernih modula je autonomno i nema potrebe za dovođenjem energije izvana.

Upravljačka jedinica Legitterus ugrađuje se sukladno uvjetima prema mjestu ugradnje plinomjera, a moguća je ugradnja na objekt, na poseban nosač ili u površinu tla ( uz rub objekta ili na prometnu površinu).