Sustav Legitterus svojom dvosmjernom komunikacijom i modularnim konceptom pogodan je za upravljanje udaljenim agregatima. Nadzor i upravljanje je putem web aplikacije, gdje je za operacije nadzora i upravljanja dovoljan standardni internet preglednik poput Internet Explorera ili Mozilla Firefox. Prednosti ovakvog sustava su između ostalih jednostavnije i centralizirano održavanje, mogućnost priključka neograničenog broja PC-a, tableta ili smartphona, dostupnost sa bilo kojeg mjesta.

Sustav Legitterus za daljinski nadzor rada agregata omogućava u svakom trenutku uvid u stanje agregata i mjerene veličine, a svaki bitni događaj na agregatu (pokretanje i zaustavljanje agregata, pojava ili uklanjanje bilo kojeg alarma, probni rad agregata, ručni rad agregata itd.) se automatski dojavljuje i sprema u bazu podataka iz koje je kasnije moguće vidjeti povijest događaja, izraditi statističku analizu kvarova itd. Povrh toga se alarmna stanja s agregata dojavljuju putem e-maila ili SMS poruka, čime se omogućuje pravovremeno uklanjanje problema (nedostatak goriva, nizak napon startnih baterija) i osigurava sigurno pokretanje agregata kada se za to ukaže potreba.

Obim nadzora i upravljanja agregatom sustavom Legitterus ovisi o:

 • vrsti agregata,
 • broju ugrađenih senzora, releja i aktuatora,
 • želama korisnika.

Sustav Legitterus za daljinski nadzor rada agregata omogućava kontrolu:

 • Okretaji motora sa dojavom ako pređu zadani maksimum
 • Temperaturu motora sa mogućnošću automatskog gašenja te alarmiranja u slučaju pregrijavanja
 • Temperaturu vode za hlađenje sa mogućnošću automatskog gašenja te alarmiranja u slučaju pregrijavanja
 • Detekcija pada pritiska ulja u motoru sa mogućnošću automatskog gašenja i alarmiranja
 • Napon na bateriji za startanje agregata
 • Nivo goriva u rezervaru
 • Povijest paljenja i gašenja agregata
 • Daljinska blokada paljenja

Cijena ugradnje i implementacije ustava Legitterus za daljinski nadzor rada agregata u ovisnosti je o broju parametara koji se prate (broj i vrsta senzora), izvedbi energetskog dijela sklopa za upravljanje (sklopnici, releji…).