Legitterus DALJINSKO OČITANJE VODOMJERA

Omogućuje daljinsko i automatizirano očitanje različitih alfanumeričkih podataka s pokazivača na različitim vrstama brojila. Sustav je
baziran na prijenosu vizualne informacije u obliku slike očitanja. Vizualna informacija se može koristiti kao dokaz vrijednosti očitanja i prilog ispostavljenom računu, kao i za vizualni komparativni nadzor očitanja bez potrebe izlaska na mjesto očitanja.

Sustav

Sustav Legitterus DALJINSKO OČITANJE VODOMJERA osmišljen je ciljem osiguranja sigurnosti i točnosti očitanja (ako sustav ne pošalje sliku brojila, očitanja nema, te se nepotpuno očitanje registrira kao greška i provjerava se razlog iste i to kroz provjeru sustava veze, softverski i na terenu), a također i maksimalno mogućoj zaštiti od manipuliranja podatcima očitanja (smetnja na vezama, zlonamjerni upad u sustav i sl.)

Ugradnja

Za ugradnju uređaja Legitterus DALJINSKO OČITANJE VODOMJERA nije potrebna zamjena postojećeg vodomjera, već se ugrađuje na postojeći vodomjer, bez utjecaja na njegovu funkciju, te omogućava korištenje vodomjera koji već posjeduje tipsko odobrenje nadležne mjeriteljske institucije, bez narušavanja integriteta vodomjera čime se ne gubi valjanost tipskog odobrenja.

Usluga

Sustav Legitterus DALJINSKO OČITANJE VODOMJERA pruža korisniku kompletnu uslugu očitanja i monitoringa bez potrebe za ugradnjom novih vodomjera, kupnjom softvera za obradu podataka, kao ni plaćanje licenci.

Legitterus DALJINSKO OČITANJE VODOMJERA omogućuje daljinsko i automatizirano očitanje različitih alfanumeričkih podataka s pokazivača na različitim vrstama brojila.

Sustav Legitterus DALJINSKO OČITANJE VODOMJERA baziran je na prijenosu vizualne informacije u obliku water01slike očitanja.
Vizualna informacija se može koristiti kao dokaz vrijednosti očitanja i prilog ispostavljenom računu, kao i za vizualni komparativni nadzor očitanja bez potrebe izlaska na mjesto očitanja. Dobivena vizualna informacija se kriptira u čitaču, te tuneliranjem kroz javnu mrežu (GPRS) prosljeđuje serveru gdje se obrađuje i pretvara u potreban digitalni podatak pogodan za potrebe kalkulacije, nadzora i
sl..
Moduli sustava Legitterus DALJINSKO OČITANJE VODOMJERA redovno su u pasivnom modu (stand by), a potrebni podatak šalju samo po zahtjevu koji dobiju od servera.

01Sustav Legitterus DALJINSKO OČITANJE VODOMJERA osmišljen je ciljem osiguranja sigurnosti i točnosti očitanja (ako sustav ne pošalje sliku brojila, očitanja nema, te se nepotpuno očitanje registrira kao greška i provjerava se razlog iste i to kroz provjeru sustava veze, softverski i na terenu), a također i maksimalno mogućoj zaštiti od manipuliranja podatcima očitanja (smetnja na vezama,  lonamjerni upad u sustav i sl.)

Za ugradnju uređaja Legitterus DALJINSKO OČITANJE VODOMJERA nije potrebna zamjena postojećeg  vodomjera, već se ugrađuje na postojeći vodomjer, bez utjecaja na njegovu funkciju, te omogućava korištenje vodomjera koji već posjeduje tipsko odobrenje nadležne mjeriteljske institucije, bez narušavanja integriteta vodomjera čime se ne gubi valjanost tipskog odobrenja.

Ugradnja uređaja Legitterus DALJINSKO OČITANJE VODOMJERA ne ometa vizualni nadzor vodomjera, te je i dalje moguće vizualno očitanje

Sustav Legitterus DALJINSKO OČITANJE VODOMJERA pruža korisniku kompletnu uslugu očitanja i monitoringa bez potrebe za ugradnjom novih vodomjera, kupnjom softvera za obradu podataka, kao ni plaćanje licenci.
Sustav Legitterus DALJINSKO OČITANJE VODOMJERA omogućava kvalitetno gospodarenje i planiranje sustava oskrbe baziranog na sakupljanju, obradi i analizi podataka. Samo statistički podaci nisu dovoljno dobar indikator, za donošenje kvalitetnih odluka potreban je sustav dinamičkog praćenja opskrbnog sustava koje se bazira na praćenju u realnom vremenu (dnevna ili dnevna/noćna potrošnja). Uz prikupljanje podataka u realnom vremenu, analiza dobivenih podataka vodi ka identificiranju anomalija u održavanju, što uključuje i praćenje troškova. S druge strane, takvi podaci, uz integraciju sa GIS sustavom, također omogućuju kvalitetno upravljanje te planiranje razvoja opskrbnog sustava.

plin044

Sustav Legitterus DALJINSKO OČITANJE VODOMJERA koncipiran je za aplikativno praćenje gubitaka u vodopskrbnom sustavu u realnom vremenu. Gubici se utvrđuju usporedbom kvantitete priljeva i potrošnje u unaprijed definiranom mjernom području i prikazuju u numeričkom i grafičkom obliku.

water04

Legitterus sustav DALJINSKO OČITANJE VODOMJERA koncipiran je modularno.
Osnovu sustava Legitterus DALJINSKO OČITANJE VODOMJERA čine dva osnovna modula:

  • Upravljačke jedinica Legitterus
  • Čitač vodomjera Legitterus

Upravljačka jedinica  Legitterus

Upravljačka jedinica Legitterus modul namjenjen je povezivanju, upravljanju i napajanju perifernih
modula, te prijemu i slanju podataka. Optic meter.2143Periferni moduli se na Upravljačku jedinicu Legitterus spajaju u seriju pomoću kabela. Upravljačka jedinica Legitterus omogućava dvosmjernu komunikaciju sustava i svaka posjeduje svoju IP adresu.

Napajanje Upravljačke jedinice Legitterus i preko iste perifernih modula, izvedeno je pomoću solarnih panela,  osebnih baterija ili kombinacijom. Način napajanja i njegovo dimenzioniranje određuje se ovisno od uvjeta u kojima modul mora raditi, broju i vrsti perifernih modula i koncipirano je za postizanje autonomije rada u periodu amortizacije modula (cca 5 godina).
Koljevka 2Napajanje Upravljačke jedinice Legitterus i preko iste perifernih modula, je autonomno i nema potrebe za dovođenjem energije izvana.

Upravljačka jedinica Legitterus ugrađuje se sukladno uvjetima prema mjestu ugradnje vodomjera, a moguća je ugradnja na objekt, na poseban nosač ili u površinu tla ( na rub šahta ili na prometnu površinu).

Čitač vodomjera  Legitterus

Čitač vodomjera Legitterus periferni je modul koji služi za očitanje brojila. Kućište modula je načinjeno od prozirne plastike u koje jeOptic meter.2144 smještena specijalna digitalna kamera s pripadajućom elektronikom.

Čitač vodomjera Legitterus koncipiran je na način da ne ometa mogućnost izravnog vizualnog očitanja brojila.

Svi moduli sustava Legitterus DALJINSKO OČITANJE VODOMJERA i sve konekcije modula izrađeni su u standardu IP68. Sustava Legitterus DALJINSKO OČITANJE VODOMJERA omogućava precizno i brzo očitavanje stanja brojila bez obzira na uvjete rada koji vladaju oko nadziranog brojila (mrak, zagađena atmosfera, dim, vlaga, voda, blato, temperatura) i lokaciju (smještaj, udaljenost, fizička nepristupačnost…).

Ostale mogućnosti sustava Legitterus 

Sustav Legitterus koncipiran je na način pružanja (ovisno o želji korisnika) i niza dodatnih mogućnosti.

Modularni princip sustava Legitterus omogućava, osim spajanja više Čitača Legitterus na jednu Centralnu jedinicu Legitterus i spajanje u sustav drugih perifernih jedinica:

  • Daljinski kontroliranih elektičnih zapora (ventila)
  • Raznih daljinski kontroliranih električnih aktuatora i senzora0

Sustav Legitterus sasvojom dvosmjernom komunikacijom i modularnim konceptom pogodan je za upravljanje udaljenim agregatima,
crpkama i drugim postrojenjima uz korištenje potrebnih modula.

Sustav Legitterus osim za DALJINSKO OČITANJE VODOMJERA razvijen je i za daljinsko očitanje plinomjera, raznih manometara, pokazivača nivoa i sl., odnosno primjenjiv je na svakom mjestu gdje je već ugrađen analogni brojač ili pokazivač (mehanički ili neki drugi).