gas_water3

Legitterus

Očitanje - Sigurnost - Ušteda

Sustav Legitterus

Sustav Legitterus omogućuje daljinsko i automatizirano očitanje različitih alfanumeričkih podataka s pokazivača na različitim vrstama brojila.

Ugradnja uređaja Legitterus ne zahtijeva zamjenau postojećeg brojila ili pokazivača, već se ugrađuje na postojeći, bez utjecaja na njegovu funkciju, te omogućava korištenje brojila koje već posjeduje tipsko odobrenje nadležne mjeriteljske institucije,  bez narušavanja integriteta brojila čime se ne gubi valjanost tipskog odobrenja.

Jedinstven sustav

Sustav Legitterus baziran je na prijenosu vizualne informacije u obliku slike očitanja. Vizualna informacija se može koristiti kao dokaz vrijednosti očitanja i prilog ispostavljenom računu, kao i za vizualni komparativni nadzor očitanja bez potrebe izlaska na mjesto očitanja.

Dobivenu vizualnu informaciju pretvaramo u potreban digitalni podatak pogodan za potrebe kalkulacije, nadzora i sl..

Sustav Legitterus pruža korisniku kompletnu uslugu očitanja i monitoringa kroz naprednu web aplikaciju na neograničenom broju PC.a, tableta ili smartphona, bez potrebe za kupnjom softvera za obradu podataka, kao ni plaćanje licenci.

Kontrola sustava

Sustav Legitterus omogućava kvalitetno gospodarenje i planiranje sustava oskrbe baziranog na sakupljanju, obradi i analizi podataka. To je dinamički sustav pogodan za donošenje kvalitetnih odluka koji se bazira na praćenju opskrbnog sustava u realnom vremenu (dnevna ili dnevna/noćna potrošnja). Uz prikupljanje podataka u realnom vremenu, analiza dobivenih podataka vodi ka identificiranju anomalija u održavanju, što uključuje i praćenje troškova. S druge strane, takvi podaci, uz integraciju sa GIS sustavom,  omogućuju kvalitetno upravljanje te planiranje razvoja opskrbnog sustava.

Naši projekti

Sustav Legitterus pruža distributeru podatke o GPS poziciji svih brojila, o dnevnoj potrošnji,
o gubitcima u sustavu, o opterćenju pojedinih djelova sustava, kontrolu sustava ili dijela sus-
tava na zahtjev, kao i druge podatke i kalkulacije ovisno o zahtjevu distributera.

Modularni princip i dvosmjerna komunikacija omogućavaju sustavu Legitterus kontrolu, upravljanje i spajanje u sustav raznih perifernih jedinica, daljinski kontroliranih elektičnih zapora (ventila), raznih daljinski kontroliranih električnih aktuatora i senzora.

Očitavanje vodomjera, plinomjera, električnih brojila ili kalorimetara izvodi se prvenstveno zbog naplate pružene usluge i isporučenog medija u proteklom vremenskom periodu. Uobičajen način očitavanja mjerila je obilazak djelatnika distributera medija (očitača) svih mjesta potrošnje u sustavu distributera. Očitači prilikom obilaska vizualno očitavaju stanja mjerila te ih upisuju na papir ili u novije
vrijeme u ručne terminale. Mane navedene metode očitanja su brojne:Nulla consequat massa quis enim.

 • veliki broj neočitanih mjerila u sustavu zbog nedostupnosti mjerila
 • skupo redovito očitavanje svih mjerila u sustavu istovremeno
 • mogućnost grešaka prilikom zapisivanja ili prepisivanja
 • veća mogućnost manipulacije mjernim podacima
 • nepostojanje trenutnih podataka o gubicima u mreži
 • netransparentni troškovi pojedinog očitanja
 • nezadovoljni kupci zbog paušalnog plaćanja usluge
 • nepostojanje podataka o incidentima dok se mjerilo fizički ne obiđe
 • lošije planiranje i kontrola zbog nepravodobnih podatka o potrošnji i sl.

O nama

Tvrtka Legitterus razvila je skup tehnologija za daljinsko očitavanje brojila koje se sastoje od specijalne digitalne kamere u vodonepropusnom prozirnom kućištu, uređaja za prijenos podataka te centralne procesne jedinice koja softverski obrađuje očitane podatke i prevodi ih u format prikladan za daljnju digitalnu obradu.

Tvrtka Legitterus je na osnovi gore opisane tehnologije razvila objedinjenu uslugu daljinskog očitanja (vodomjera, plinomjera, strujomjera), obradu podataka, obračun potrošnje, izdavanje računa, a razvili smo i poseban i inovativan način naplate za loše platiše bez blokade i ovrha. Ova usluga omogućuje kupcu plaćanje stvarne potrošnje na mjesečnoj razini, kao i kontrolu potrošnje. Kupac dobiva dokaz očitanja u vidu fotografije svog mjerača s njegovom GPS pozicijom i točnim vremenom očitanja. Kupac je u mogućnosti kontrolirati svoju potrošnju i slanjem zahtjeva za izvanredno očitanje.

 • Poboljšana naplata

  Zadovoljniji kupac, plaća ono što je potrošio. Pružanje dodatne usluge kupcu, upravljanje potrošnjom, kontrola očitanja, rješavanje problema.

 • Nadzor gubitaka u sustavu

  Bolji uvid u opterećenje distribucijske mreže. Stalno dostupni podaci o potrošnji bez potrebe za prisutnošću kupca kod očitanja

 • Smanjena mogućnost manipulacije i prijevare

  Pravovremeno alarmiranje kod incidentnih slučajeva (nema očitanja, nagli porast potrošnje, negativna potrošnja, detekcija curenja, manipulacija mjerila i sl.)

 • Optimizacija mreža

  Kroz profile pojedenih kupaca ili grupa kupaca precizniji povijesni podaci vode do bolje nominacije budućih količina, praćenje stanja i planiranje unapređenja sustava

Kontaktirajte nas